Werkwijze

Een visie over de waarde van IoT voor uw Bedrijf

Stappen plan

Het kan zijn dat er nog geen concreet beeld is over hoe IoT waarde toevoegt aan uw bedrijf of organisate. Wij kunnen u helpen met een proces om dit stapsgewijs te bepalen in 1 of meerdere interactieve sessies.

Een praktische methode is om aan de hand van Use cases ofwel scenario’s met een groep belanghebbenden te brainstorm over wat er mogelijk is en wat het oplevert per type belanghebbende. We maken dan een poster zoals links weergegeven (voorbeeld), die we stapsgewijs invullen.

Stap1: Per vakje aangeven welke waarde een bepaalde grootheid voor welk type gebruiker heeft en welk doel dit heeft. In eerste instantie kan dat kwalitatief, met woorden.

Stap2: Groeperen en combineren. Per type gebruiker groeperen per doelstelling en/of per grootheid om later de totale waarde voor een type gebruiker of van een bepaalde meting te bepalen

Stap3: Waarderen. Per deelnemer waarderen subjectief we de verschillende combinaties (per grootheid en/of gebruiker type)

Stap4: Kwantificeren van de opbrengsten. De Use cases met de hoogste waarderingen worden als individuele business cases kwantitatief uitgewerkt. Wat levert het op in € of $ in een bepaalde tijd, op basis van te verwachten omzet.

Stap5: Per use case de CapEx en OpEx bepalen aan de hand van de IoT keten-quickscan.

Stap6: De use cases prioriteren en selecteren op basis van RoI, projectplannen uitwerken en in een roadmap zetten. Architectuur bepalen op basis van gekozen strategie.

Quick scan en aan de hand van de IoT keten

In bovenstaand sterk vereenvoudigde schema is een IoT ‘keten’ weergegeven met de schakels die meestal voorkomen: Sensor, Device, Gateway, Cloud en Visualisatie. Omdat iedere situatie weer anders is, kan er niet één systeem zijn die voor iedereen werkt. Daarom heeft Remate per schakel diverse bewezen bouwblokken waaruit gekozen kan worden om op die manier wel gestandaardiseerd en snel te werken maar toch genoeg maatwerk bieden door slim te combineren.

Per schakel in de keten hebben wij een standaard vragenlijstje bedacht. Wij starten ieder project met het doornemen van uw use cases en houden deze vragenlijst hier tegen aan. Met de antwoorden werken wij een quick scan document uit met de suggesties voor de bouwblokken en geven richtingen voor een eventueel vervolg zoals een proof of concept of MVP project.

Combineren Open Source en Commercial off the shelf

Onze voorkeur is de keuze te maken van een combinatie van open source en een commercieel verkrijgbare SaaS oplossing. In onderstaand voorbeeld is dat te zien. Het groene gedeelte representeert een SaaS oplossing zoals BlockBax. Het gedeelte links daarvan is de benodigde connectiviteit met uw sensoren / devices / gateways wat Remate voor u verzorgt.

Het Data capture blokje kan op diverse wijzen ingevuld worden. Vaak is er de behoefte om de (historische) data niet helemaal uit handen te geven en geen vendor-lockin te hebben met een commerciele partij. Door de binnenkomende data af te takken in een eigen database bent u verzekerd van de regie daarover (zie architectuur).

Architectuur

Onderstaand schema is een voorbeeld opzet van een architectuur. Remate richt zich op het linker, blauwe deel en natuurlijk het project van integreren en testen van het hele systeem.

Lifecycle Management

De totale business case zal moeten gaan over de gehele lifecycle van de oplossing dus zeker ook de beschikbaarheidsgaranties, support naar medewerkers en klanten, instandhouding, bewaking, koppeling met andere IT systemen, security patches. Afhankelijk van welke activiteiten hierin onderdeel zijn van uw kernactiviteiten kunnen wij voorzien in interne training en/of een outsourcing model ontwerpen voor bepaalde delen.


​Remate® optimaliseert uw diensten met IoT op betaalbare wijze.

Door samen te stellen met standaard bouwblokken.