Segmenten en oplossingen

Maakindustrie MKB

In de maak industrie zijn veel kansen om met IoT de services efficienter te maken of hiermee beter concurrerende verdienmodellen te ontwikkelen (Servitization). Extra interessant als bijbehorende IoT concepten snel en met lage investering geïmplementeerd worden.
​Vooral veel kansen voor MKB!

lees meer…

Energiemonitoring

De energie transitie is een grote uitdaging waarbij Remate graag haar steentje bijdraagt. Vanuit concrete ervaring in de sector kan Remate voorzien in onafhankelijke MID gecertificeerde metingen op afstand. Vooral relevant als er discussie of twijfel is over het verbruik / rendement van een oplossing. Er worden zoveel beloftes gedaan door installateurs en fabrikanten maar hoe weet u of dit waargemaakt wordt? Wat is waar?

lees meer…

Energie Management

Door netcongestie, toename van dynamische contracten en handels contracten neemt de behoefte aan slimme aansturing van energieverbruikers, energieopwekkers en opslagsystemen toe. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel maar het probleem is dat er momenteel nog weinig standaardisatie is voor wat betreft de aansturingen van deze assets. Remate heeft hier een oplossing voor ontwikkeld.

lees meer…

Overheden

Overheden hebben als uitdaging om duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Vele initiatieven worden al ondernomen om met Data analyses en IoT nieuwe tools voor besluitvorming te verkrijgen. Bij overheden is vaak sprake van een grote hoeveelheid aan beschikbare informatie uit een diversiteit van bronnen. Hierdoor zijn integratie, data analyse, presentatie en de toepassing op het proces de belangrijkste aandachtspunten waar wij graag bij helpen.

lees meer…

Smart Building

Gebouwbeheerders hebben diverse uitdagingen zoals omgaan met informatie uit een grote diversiteit aan bronnen. Daarnaast voorzien wij toenemende zorgen van medewerkers en klanten bij bedrijven over de gezondheidsaspecten en de informatie voorziening hierin. Hier heeft Remate een concreet concept voor ontwikkeld met diverse product proposities samen met SenseWell. Dit is een samenwerkingsverband tussen Remate en Dutch Seven BV, speciaal ingericht voor slimme oplossingen in de facility / hospitality markt.

lees meer…