Duurzaam & Veilig

Overheden

Mobiliteit in en rond de steden

De drukte in de steden neemt nog steeds toe, zowel met auto’s als met fietsers. Automobilisten zijn vaak gefrustreerd door het lang moeten zoeken naar een vrije parkeerplaats, wat een extra belasting is voor de drukte op de wegen.
Nederland is het beste fietsland ter wereld wat betreft infrastructuur. Echter, in toenemende mate zijn er ook ongevallen te betreuren door de groter wordende snelheidsverschillen, toenemend aantal wielrenners en afleiding door smartphones.

Smart City

Het concept ‘smart city’ laat zich vertalen als een manier om belangrijke problemen op te lossen in de steden wat betreft mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid door het inwinnen van diverse data uit een groot aantal diverse bronnen en hiermee de overheid en de burger te ondersteunen in het nemen van beslissingen. Doordat er steeds meer data beschikbaar komt, Cloud technologieĆ«n betaalbaarder en toegankelijker worden zien we steeds meer initiatieven verschijnen waarbij de overheid marktpartijen consulteert over de mogelijkheden hiermee daadwerkelijk te sturen. Een recent initiatief waarin Remate participeert is die van smart city amsterdam waarbij geprobeerd wordt om bezoekersstromen te beĆÆnvloeden bij evenementen zonder ticketverkoop zoals demonstraties.

Hoe Remate helpt

Remate is als IoT integrator in staat om concepten te implementeren waarbij data extractie uit bestaande bronnen, sensor selectie, connectiviteit en presentatie een rol spelen. Dit doen we door samen te werken met een diversiteit aan partners die goed zijn in ieder specifiek bouwblok.

Portfoliovoorbeeld: Signum

Met behulp van Radarxense sensoren is een fietsoversteekplaats beveiliging gerealiseerd om automobilisten te waarschuwen voor snel overstekende e-bikers. Dit is gedemonstreerd op de vakbeurs mobiliteit en vervoer in Houten in samenwerking met Radarxense.

Portfoliovoorbeeld

parkeersensor Bosch (LoRa)
plattegrond visualisatie
Dashboard visualisatie met BlockBax

Bouwblokken

Relevante bouwblokken die Remate integreert: Bosch parkeersensoren, Radarxense radar systemen, pycom modules met NB-IOT, LTE-M en/of LoRa, BlockBax platform met flexibele dashboard indeling en triggers, API integratie met bestaande IT systemen. [Hier meer over onze bouwblokken] [Hier meer over onze werkwijze]